Zelfsturing is de sleutel tot werkplezier, productiviteit en effectiviteit in een organisatie. Veel organisaties zijn nog georganiseerd op basis van de ideeën van Taylor: het uit elkaar halen van denken en doen, plus het opsplitsen van werkzaamheden in kleine taken. Maar dit leidde tot afname van werkplezier, bureaucratie en ongeïnspireerde organisaties.

Gelukkig zijn er steeds meer organisaties en leidinggevenden die geloven in de eigen motivatie en oplossend vermogen van mensen. Welbevinden van medewerkers is belangrijk, niet alleen omdat het leidt tot tevreden klanten en een winstgevende organisatie, maar ook omdat het op zichzelf een positieve bijdrage tot de maatschappij is. Daarom werkt ROOD met organisaties aan het vergroten van de zelfsturing en het interne ondernemerschap van medewerkers.

Dit begint bij het expliciet maken van het gedeelde belang van directie en werknemers. Vervolgens is openheid en transparantie over de financiën van een organisatie belangrijk, zodat de invloed van medewerkers op het resultaat duidelijk is. Daarnaast gaat het om autonomie, meesterschap en betekenis.

De ingrediënten voor zelfsturing

Meesterschap

Meesterschap begint met de mindset dat je je kúnt ontwikkelen en dat je je wílt ontwikkelen. Meesterschap ontstaat als er engagement is met wat je doet plus als er de goede verhouding is tussen de uitdaging die je ervaart en inzet van je vaardigheden. Te weinig uitdaging voor je vaardigheden leidt tot demotivatie en verveling, teveel uitdaging terwijl je nog niet voldoende vaardigheden hebt leidt tot angst en paniek. In het gebied precies daar tussenin is er sprake van meesterschap. Meesterschap brengt het vuur in organisaties.

Autonomie

Zonder autonomie geen zelfsturing. Autonomie heeft betrekking op:

  • wat je doet,
  • je tijdsindeling,
  • hoe je iets doet,
  • met wie je werkt.

Op al deze vlakken kan in meer of mindere mate autonomie ervaren en gegeven worden, passend bij de persoon en de omstandigheden. Maar hoe meer autonomie, hoe meer de instrinsieke motivatie van een persoon de ruimte krijgt.

Betekenis

Als mensen gedreven worden door iets wat ze zelf willen en ze zien welke betekenis ze daarmee voor anderen hebben, is er bijna geen sturing van een ander meer nodig. Sterker nog, dat is dan vaak een beperking die het vuur dooft. Betekenis voelen kan variëren van weten dat je belangrijk bent voor je collega, de klant of voor de organisatie tot het leveren van een bijdrage aan een betere wereld.