veranderingstrajecten binnen organisaties en ondernemerscoaching.

Organisaties

De betekenis die een organisatie heeft voor haar klanten en de omgangsvormen (normen en waarden) vormen de essentie van een bedrijf. Daar moet duidelijkheid over zijn én daar moet strikt mee omgegaan worden. Hierop worden mensen geselecteerd en aangestuurd. Voor het overige is vertrouwen, ruimte en aandacht geven van belang, waardoor de eigen kracht van medewerkers wordt aangesproken. Organiseren volgens het Rijnlands model.

ROOD begeleidt organisaties die de verandering willen maken naar meer zelfsturing, betere samenwerking en modern leiderschap.

Teams

Goed teamwork is ontzettend krachtig en tegelijkertijd niet vanzelfsprekend. Hiervoor is onderlinge verbinding en vertrouwen nodig, plus een gedeeld doel of ambitie. Hierbij kan het gaan om een team binnen een organisatie of om een team met mensen uit verschillende organisaties die samenwerken. ROOD begeleidt nieuwe samenwerkingen of zorgt voor een betere samenwerking in bestaande teams.

Case: Het team weer lekker laten draaien

Case: Conflict tussen directeur en medewerkers

Case: Onderlinge irritaties en vaak dezelfde discussies

Case: Samenwerking tussen vier organisaties

Ondernemers

ROOD heeft veel ervaring in het Midden- en Kleinbedrijf en werkt graag met ondernemers en hun bedrijf in veranderingstrajecten. Van individuele ondernemerscoaching, tot veranderingstrajecten met het hele bedrijf. Daarnaast begeleidt ROOD groepen van ondernemers die onderling kennis en ervaring uitwisselen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Nieuws over organisatie-ontwikkeling, teams en ondernemers?

Ontvang de nieuwsbrief! Eens per maand maakt ROOD verbinding met u.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

But, be that as it will, this is certain, that whoever pursues his own http://writemyessay4me.org/