Het ultieme onderscheidende vermogen van bedrijven ligt in de manier waarop de mensen in een organisatie met elkaar en met anderen omgaan. ROOD zorgt voor beter samenwerken tussen mensen en begeleidt het opzetten van samenwerking tussen organisaties. Basis-ingrediënten: een doel, verbondenheid en vertrouwen.

De basis voor samenwerken

Doel

Weten waarvoor je iets doet is een belangrijke motivator. Een doel kan een duidelijk en meetbaar omschreven doel zijn, zoals bij een sport team. Maar even zo goed is een ‘hoger’ doel iets waar een groep mensen warm voor loopt, bijdragen aan een betere samenleving. Of je hebt een persoonlijk belang dat past bij het belang van degenen waarmee je samenwerkt of de organisatie waar je voor werkt. Al deze varianten zijn op zichzelf of in combinatie mogelijk en zorgen voor motivatie.

Verbinding

Eén van de belangrijkste behoeften van de mens is verbondenheid voelen, onderdeel van een groep zijn, aandacht en erkenning van anderen krijgen. Verbondenheid binnen een team leidt tot een betere samenwerking. Verbondenheid ontstaat bijv. door gedeelde ervaringen, elkaar kennen, samen plezier hebben.

 

Vertrouwen

Het werkt zoveel makkelijker, sneller en plezieriger als er onderling vertrouwen is. In een ideaal team doen mensen wat ze zeggen, durven mensen kwetsbaar te zijn en lukt het om elkaar aan te spreken. Vertrouwen is de belangrijkste én moeilijkste van de drie bouwstenen van een goed team.

Voorbeelden uit de praktijk:

Case: Het team weer lekker laten draaien

Onenigheid binnen afdeling van 40 vrouwen

Onderlinge irritaties en vaak dezelfde discussies

Conflict tussen directeur en medewerkers

Samenwerking tussen vier organisaties