Schoongewoon

Schoongewoon is de eerste werknemerscoöperatie van Nederland, opgericht in 2012.

De missie van schoongewoon;
schoongewoon is een maatschappelijk verantwoord geheel van coöperaties van betrokken leden in de schoonmaak en facilitaire dienstverlening.
schoongewoon werkt met een acceptabele uurprijs en verantwoorde productienormen met als doel een hoogwaardig product te leveren, waar iedereen plezier aan beleeft.

De visie van schoongewoon;
Coöperatief schoongewoon Nederland U.A. kenmerkt zich door zich te houden aan de zeven principes van social business.
schoongewoon;

1.  heeft tot doel het oplossen van een maatschappelijk probleem.2.  is milieubewust.3.  is fatsoenlijk en eerlijk.4.  is financieel en economisch duurzaam van opzet.5.  heeft leden, die geen rendement kunnen maken op hun investeringen. Gedane investeringen worden zonder rente of rendement afbetaald. Leden en medewerkers krijgen een marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden.6.  keert geen winst uit aan de leden.7. werkt met plezier.

De structuur van schoongewoon;

•  De centrale Coöperatie; schoongewoon Nederland U.A.
Eén voor allen
–  Begeleidt, adviseert en ondersteunt de zelfstandig opererende locaties in voor- en tegenspoed middels een overeenkomst.

• De lokale schoongewoon Coöperaties.
Allen voor één
–  Coöperaties dragen jaarlijkse contributie af aan de centrale coöperatie.
– Is beperkt in omvang met als primair doel de organisatie klein/goedkoop te houden en de onderlinge relaties tussen opdrachtgevers en leden te optimaliseren.
– Werknemers met een vaste aanstelling in de lokale coöperaties kunnen lid worden met stemrecht.
– Leden en medewerkers krijgen een marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden. –  Stemgerechtigde leden krijgen jaarlijks een winstdeling naar rato van wat in een jaar als salaris is ontvangen.

Lees meer over schoongewoon op de website.