Waarvoor gebruikt ROOD My Motivation Insights?

motivationDe belangrijkste reden om My Motivation Insights in te zetten, is het verbeteren van de kwaliteit van samenwerking en het samenstellen van optimale teams. Het is een tool die gebruikt kan worden om de drijfveren van iedereen binnen de organisatie in kaart te brengen.

Persoonlijke drijfveren zijn een belangrijke motivatie voor ons gedrag. Drijfveren bepalen voor een groot deel op welke manier we over dingen denken, en hoe we dingen aanpakken. Ze zijn voor ieder persoon verschillend. Conflicten worden meestal veroorzaakt door een verschil in drijfveren. Waar My Motivation Insights bij helpt, is het achterhalen van ieders drijfveren. Dat is handig: iedereen in het team kan hierdoor veel beter begrijpen waarom een collega iets doet of op een bepaalde manier reageert.

karinKleur bekennen

My Motivation Insights maakt gebruik van een kleurentest. Door middel van deze kleurentest achterhaalt ROOD de dominerende kleur in een persoon. Elke kleur in de test is een profiel met daarin een aantal specifieke persoonlijkheidskenmerken. Daaronder vallen sterke punten, maar ook minder sterke punten.

De methode kent zeven kleurprofielen, met elk een eigen betekenis. De kleur rood vertegenwoordigt bijvoorbeeld ‘kracht’. Een persoon met rood als dominante kleur kan goed knopen doorhakken, handelt snel en daadkrachtig en beschermt zijn naasten. Maar hij zal moeite hebben met het hebben van vertrouwen in mensen, kan nog wel eens overdrijven en heeft sneller de neiging om de wereld op de delen in vrienden en vijanden.

Waarom waardevol?

Goede samenwerking is voor een team cruciaal. Dankzij de methode kunnen ROOD en het team samen ieders drijfveren inzichtelijk maken. Hierdoor komen we erachter wat de heersende opvattingen binnen het team zijn, hoe beslissingen worden genomen en wat de uitdagingen zijn die tussen de teamleden spelen. Het is zinvol om elkaar beter te begrijpen, zodat je beter met elkaar om kunt gaan. Daarmee wordt een team effectiever en wordt het samenwerken prettiger.

www.mymotivationinsights.com

 

 

 

 

Why men custom paper writers from http://paper-writer.org/ more easily admit infinite duration than infinite expansion