Leiderschap, een ontzettend interessant en uitdagend werkveld in de veranderende maatschappij. Om goede resultaten te kunnen neerzetten met optimaal samenwerkende mensen die zelfsturend zijn, is een sterke leider nodig. Niet de leider in de traditionele zin van het woord, maar de leider die sterk genoeg is om zowel richting te geven als los te laten, die zowel vertrouwen wekt als kwetsbaar durft te zijn, en zowel mensen steunt als vasthoudt aan wat hij of zij van anderen verwacht. Ondernemers zijn binnen de groep van leiders een speciale categorie, omdat ze als aandeelhouder van een bedrijf extra verantwoordelijkheden hebben en voelen. ROOD coacht ondernemers in hun leiderschap.

 

Leiderschap

 

(Zelf)vertrouwen

De ideale leider is een ontspannen en gedreven leider, met aandacht voor mensen. Een leider die zelfvertrouwen heeft komt uit voor haar mening, heeft een visie, is duidelijk over wat van anderen verwacht wordt. Tegelijkertijd is zij ontspannen, durft fouten toe te geven, zegt het als ze iets niet weet, ondersteunt het team en is eerlijk en open. Ze wekt vertrouwen door open te zijn, door zich consistent te gedragen en vertrouwen te geven. De ideale leider bestaat dus niet. Maar je kunt wel de beste versie van jezelf worden.

 

Richting geven

Het voortdurende vraagstuk voor een leidinggevende is: wanneer bepaal ik en wanneer laat ik het aan de ander over? Hierbij is het goed om onderscheid tussen het waarom, het wat en het hoe te maken. Eén van de belangrijkste taken van een leidinggevende is het praten over waarom iets belangrijk is, zoveel en zo vaak mogelijk. Afhankelijk van de situatie en de medewerker kan dan het ‘wat’ en het ‘hoe’ door de leidinggevende, in overleg of door de medewerker bepaald worden.

Ondersteunen

Medewerkers ervaren steun als duidelijk is wat van hen verwacht wordt, als ze regelmatig feedback krijgen en als ze goed gefaciliteerd worden in hun werk. Van belang daarbij is dat de leidinggevende een ‘groei mindset’ heeft, wat betekent dat je ervan uitgaat dat mensen zich kunnen ontwikkelen en dat je vooral focust op vooruitgang en verbetering in plaats van op wat er niet goed gaat.

Voorbeelden uit de praktijk:

Conflict tussen directeur en medewerkers

Het team weer lekker laten draaien