ROOD werkt met verschillende methodes en gebruikt wat in de gegeven situatie het beste past. Hieronder een greep uit deze methodes.

ROOD Open Boek Management

ROOD heeft nu ook een eigen methode ontwikkeld, genaamd ROOD Open Boek Management: op basis van een open boekhouding meer ondernemende medewerkers en betere resultaten.

ROOD Open Boek Management

Unconference

De Unconference (onconferentie) is een nieuwe manier van discussiëren over complexe vraagstukken. Alle deelnemers zijn gegarandeerd betrokken: zij zijn aanwezig op basis van vrijwillige deelname. De onderwerpen van de Unconference worden door de deelnemers ter plekke zelf samengesteld. Dit zorgt voor positieve energie en veel verrassende inzichten vanuit allerlei verschillende disciplines en invalshoeken. Bovendien zorgt het ervoor dat de deelnemers zelf aan de slag gaan.

Meer informatie over Unconference

Progressiegericht veranderen

Progressiegericht werken is gebaseerd op de oplossingsgerichte benadering en op kennis vanuit de (sociale) psychologie. De progressiegerichte aanpak is positief, doelgericht, pragmatisch en gericht op wat werkt. Progressiegericht werken vormt de basis voor individuele coaching, teamcoaching en organisatieverandering.

Meer informatie op:

www.progressiegerichtwerken.com

www.progressfocusedapproach.com

Rijnlands organiseren

In het Rijnlandse model is er oog voor andere zaken dan geld en de belangen van de aandeelhouder alleen. Er zijn meerdere stakeholders in het spel, zoals werknemers, klanten, leveranciers en de samenleving als geheel. De bijdrage van een onderneming wordt naast in winst ook gemeten in minder tastbare zaken als de kwaliteit van de geleverde producten, het werkplezier van de medewerkers en de bijdrage van de onderneming aan de samenleving als geheel. Alles is in het Rijnland bovendien veel meer gericht op de lange termijn, niet alleen als het gaat om het voortbestaan van de organisatie zelf, maar ook in het streven naar een langdurige relatie met leveranciers, vakbonden en klanten. Ook is er in het Rijnland meer ruimte voor kleinschaligheid en voor de menselijke maat. Doordat winst niet de enige maatstaf is en dus de drang naar efficiëntie niet maatgevend is, hoeven organisaties in het Rijnlandse model niet per se altijd maar te groeien.

Op Wikipedia is er meer over te vinden:

Rijnlands model

Action Learning

Action learning is een proces waarbij mensen samen werken en leren door echte vraagstukken op te pakken en te reflecteren op hun acties. Op basis hiervan worden vervolgstappen genomen en prestaties verbeterd.

Op Wikipedia lees je er meer over:

Action learning

My Motivation Insights

My Motivation Insights is een gevalideerde test die middels kleuren in beeld brengt wat je drijfveren en motivaties zijn. Drijfveren/motivaties zijn een belangrijke factor in het begrijpen van gedrag. Zowel bij onszelf als bij mensen om ons heen. Waarom reageert iedereen anders op dezelfde situatie? Waarom is het met sommige mensen heel lastig samenwerken en loopt het met anderen juist op rolletjes? De antwoorden liggen vaak in een verschil in drijfveren. Waardoor eenzelfde situatie op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. Met deze inzichten leer je jezelf en anderen om je heen beter begrijpen. Bovendien krijg je concrete tips om je persoonlijke effectiviteit en die van je team of organisatie te verbeteren.

Meer informatie over My Motivation Insights:

My motivation-insights

Tests

Om zelfsturend te kunnen zijn is enige mate van zelfreflectie noodzakelijk: Waardoor wordt ik gedreven, waar ben ik goed in, wat wil ik bereiken? Ter ondersteuning van de zelfreflectie werkt ROOD met MyMotivationInsights, 360° feedback test, competentietest en andere.

Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry (AI), waarderend onderzoeken, is een fundamenteel andere manier van denken over het oplossen van problemen en veranderen van organisaties. Appreciative Inquiry richt zich niet op het analyseren van het probleem en het repareren van het defect maar op het zoeken naar en versterken van oplossingen die al bestaan. Dit betekent in de praktijk het volgende: als een organisatie bijvoorbeeld veel ontevreden klanten heeft stelt AI niet de vraag “Wat doen we verkeerd waardoor onze klanten ontevreden zijn?” maar de vraag: “Wanneer zijn onze klanten werkelijk tevreden geweest met ons bedrijf?”

Meer informatie in het Wikipedia artikel over Appreciative Inquiry op:

Appreciative inquiry

Open Space Technology

Open Space Technology is een methode om met een (grote) groep mensen aan oplossingen te werken voor een probleem en gaat uit van de principes van zelfsturing. De deelnemers aan een bijeenkomst stellen hun eigen programma samen aan de hand van werksessies. Het basisprincipe is dat mensen zelf beter in staat zijn de voor hen relevante thema’s te ontwikkelen en uit te werken dan dat dit door deskundigen wordt voorgekookt. Open Space kan bovendien grote aantallen mensen met uiteenlopende achtergrond tot elkaar brengen om visie, ideeën, creativiteit en acties met elkaar te delen. Het resultaat is een collectieve en motiverende happening.

Meer informatie op Wikipedia over Open Space Technology:

Open-space technology

Intervisie

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen, oogmerk is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert. Anders dan bij supervisie is er geen hiërarchische situatie waarin iemand de leiding heeft. Specialiteit van ROOD is intervisie voor ondernemers.