In een klein dienstverlenend bedrijf liep het niet meer lekker in het team: er wordt veel gemopperd en geklaagd, mensen hadden er weinig zin in en ook de ondernemer ging hierdoor niet meer met plezier aan de slag. In drie sessies van 2 tot 4 uur is hier door middel van de progressiegerichte aanpak een ommekeer bewerkstelligd. Allereerst werd in het team besproken hoe mensen last hadden van de huidige situatie en wat ze graag zouden willen met betrekking tot de samenwerking. Het belangrijkste punt was dat er weinig onderling begrip was. In de tweede sessie hebben er aan de hand van hulpvragen en procesregels 1 op 1 gesprekken tussen de medewerkers plaatsgevonden, waarbij het onderwerp van het gesprek was wat ze goed vonden gaan in de onderlinge samenwerking en wat ze lastig vonden. Bovendien zochten ze samen naar oplossingen. Daarnaast werd er aandacht besteed aan het elkaar beter leren kennen. In de derde sessie werd aangegeven dat het begrip zoveel verbeterd was dat er als vervolg operationele verbeteringen opgepakt werden in de organisatie. Het draaide weer….

Bekijk case

Case: Onenigheid binnen afdeling van 40-vrouwen

In het bedrijf met ongeveer 150 medewerkers werken...

Bekijk case
Vorige pagina   Overzicht cases Contact

Distinguished from the rest, as buy custom essay using essayclick.net/ it were by landmarks and so are made