In een organisatie van zo’n 30 medewerkers heeft een ernstig conflict tussen de directeur en 1 van de medewerkers geleid tot een crisis tussen directeur en bijna alle medewerkers. De directeur gaf aan dat hij de situatie wilde verbeteren. Na het eerste gesprek met hem is er een gesprek gevoerd met de medewerker, waarna deze aarzelend aangaf open te staan voor een gesprek met de directeur, onder begeleiding weliswaar. Dat gesprek leidde tot een voorzichtig herstel van vertrouwen en een volgend gesprek opende de deur naar oplossingen. Vervolgens is er een teamdag georganiseerd waar het gesprek met alle medewerkers is aangegaan, op een open manier waardoor ook daar langzaam het vertrouwen herstelde. Bovendien kregen de mensen die dag inzicht in de verschillen en overeenkomsten onderling, waardoor er meer begrip voor elkaar ontstond. Een van de oplossingen die gevonden werd was een ander indeling van rollen in het management team. Uiteindelijk is er weer een normale werksituatie en werksfeer ontstaan.

Bekijk case

Case: Samenwerking tussen vier organisaties

In Brede Scholen werken basisschool, kinderopvang...

Bekijk case
Vorige pagina   Overzicht cases Contact