Projecten zijn vaak een vloek. Er is tijdsdruk die in de loop van het project alleen maar groter wordt. Er zijn altijd wijzigingen die het complex maken. Er is een klant die wellicht onrealistische verwachtingen heeft. En er zijn veel mensen die met veel goede bedoelingen veel misverstanden veroorzaken.

Herkenbaar? Dan is het niet zo mooi gesteld met het projectmanagement in je organisatie. Projecten bestaan – naast de inhoud – vooral uit communicatie communicatie communicatie. En waar communicatie zo belangrijk is, zijn er afstemmingsproblemen.

In de software-ontwikkeling kennen ze dat ook. Iedereen weet dat software zelden op tijd klaar is, meestal meer kost en vaak minder kan dan oorspronkelijk het plan was. Dus heeft de sector er iets op bedacht: Agile (engels voor behendig/lenig), een projectmanagementmethode die vooral de communicatie in goede banen leidt en sinds een jaar of tien een revolutie aan het veroorzaken is. Een veelgebruikte Agile-methode is Scrum, inderdaad, dat wat in het rugby uitziet als een groep mannen die iets te intiem met elkaar om de bal strijden.

Scrum is volgens mij heel goed toepasbaar voor alle soort projecten waar meerdere mensen aan een project werken. Inmiddels ken ik steeds meer organisaties die deze methode, of een onderdeel daarvan, toepassen. Vaak hoor ik: “Dat hadden we veel eerder moeten doen”. Ik zal hier kort een paar elementen van Scrum beschrijven.

De doelstellingen van Scrum zijn o.a.:

  • Verhogen van de effectiviteit van het team
  • Het oplossen van blokkades
  • Het bewaken van de projectvoortgang

Een onderdeel van de methode is dat een projectteam van 5 tot 9 personen iedere dag maximaal 15 minuten in een Scrum-meeting bij elkaar komt. Iedereen blijft staan. Eén van de teamleden begeleidt het proces (de Scrum-master) en zorgt er bijvoorbeeld voor dat onderwerpen die meer aandacht nodig hebben buiten de Scrum-meeting worden opgelost. Eén van de teamleden vertegenwoordigt de klant en bepaalt ‘wat’ er moet gebeuren. Deze stemt ook met de klant de verwachtingen af en onderhoudt het contact met de klant. Het team bepaalt zelf ‘hoe’ iets moet gebeuren en maakt in de ideale situatie ook zelf de planning. Door het proces is een hoge mate van zelfmanagement mogelijk.

Tijdens de Scrum-meeting beantwoordt ieder teamlid drie vragen:

  • Wat heb je gisteren bereikt?
  • Wat ga je vandaag bereiken?
  • Tegen welke problemen loop je aan?

Hierdoor worden problemen snel zichtbaar, is er een stijle leercurve en worden misverstanden besproken voordat ze grote gevolgen hebben.

Agile en Scrum is veel meer dan wat ik hier in deze blog beschrijf. Als je meer over Scrum wilt weten kan ik het volgende boekje van harte aanbevelen: De kracht van Scrum, van Rini van Solingen en Eelco Rustenburg. Het is een klein duidelijk boekje en vormt een mooie inleiding in deze materie. Of je begint bij Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Scrum_(softwareontwikkelmethode) over Scrum en http://nl.wikipedia.org/wiki/Agile-software-ontwikkeling over Agile. Het is niet één – op- één in te zetten bij niet-softwarebedrijven, maar met enige creativiteit valt er veel te leren.

And enlarged with wisdom, seems to have online homework by http://www.pro-homework-help.com/ other thoughts when he says.